Članek
V PS SDS opozarjajo na netransparentno financiranje veteranskih in domoljubnih organizacij.

Zveza združenj borcev za vrednote NOB bo skladno z vladnim sklepom, od skupne vsote, ki znaša nekaj več kot 1,5 milijona evrov, prejela blizu 534.000 evrov. Zveza veteranov vojne za Slovenijo lahko pričakuje 432.000 evrov ...

Objavljeno May 19, 2017

Poslanska skupina SDS je na predsednika odbora za obrambo naslovila zahtevo za sklic nujne seje odbora za obrambo, na kateri bi obravnavali netransparentno financiranje veteranskih in domoljubnih organizacij.

Poslanke in poslanci SDS izpostavljajo, da je za financiranje društev ali zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov iz sredstev državnega proračuna od leta 2014 odgovorno Ministrstvo za obrambo, ki proračunska sredstva razdeljuje na podlagi določenih meril. Zveza združenj borcev za vrednote NOB bo skladno z vladnim sklepom, od skupne vsote, ki znaša nekaj več kot 1,5 milijona evrov, prejela blizu 534.000 evrov. Zveza veteranov vojne za Slovenijo lahko pričakuje 432.000 evrov, Zveza policijskih veteranskih društev Sever pa 196.000 evrov. Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve je vlada namenila blizu 96.000 evrov, Zvezi društev general Maister in Zvezi MoRiS pa po okoli 80.000 evrov. Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora Celovec lahko računa na 41.000 evrov, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske na 36.000 evrov, Zveza vojnih invalidov NOV Trst pa na nekaj manj kot 10.000 evrov.

Pri sofinanciranju dejavnosti društev se po pravilniku razpoložljiva proračunska sredstva razdelijo v naslednjem razmerju: 70 odstotkov sredstev glede na programe društev; 25 odstotkov sredstev glede na število članov društev; 5 odstotkov sredstev glede na premoženje društev.

V medijih pa smo lahko zasledili podatke o nepravilnostih pri podeljevanju omenjenih sredstev. Gre za vprašanje preverjanja podatkov o številu članov društev in zvez, kar je, kot že omenjeno, eden od bistvenih kriterijev pri podeljevanju finančnih sredstev. Zveza MoRiS je namreč decembra lani poslala na ministrstvo tabelo članstva, kjer je navedenih 9050 članov iz 26 društev v Zvezi, a so upoštevali samo članstvo v štirih društvih, ki izpolnjujejo pogoje. A je med temi društvi tudi strelsko društvo Primorski odredi JOD 113 z zelo velikim številom članov- 4948. V primeru Zveze MORIS bode v oči tudi najem poslovnih prostorov v prestižnem Worldtrade Centru. Zveza MORIS je namreč v letu 2014 od Ministrstva za obrambo dobila v brezplačen najem objekt bivšega poveljstva brigade MORIS v Kočevski Reki, kjer je tudi njen sedež.

Vendar pa glede na navedbe v medijih ministrstvo, ki dodeljuje denar na podlagi števila članov veteranskih društev, nima pravice preveriti, ali so podatki o številu resnični, saj za pridobitev poimenskih seznamov članov nimajo pravne podlage. Pravijo tudi, da so za resničnost podatkov, tudi tistih o članstvu, vedno odgovorni predsedniki posameznih društev ali zvez.

Sprašujemo se tudi, koliko Ministrstvo za obrambo preverja upravičenost podeljenega statusa delovanja v javnem interesu na področju vojnih veteranov, ki je podlaga za sofinanciranje iz državnega proračuna. Ravno na primeru Zveze MORIS, ki ima 26 klubov, a je ministrstvo za razpis 2017 priznalo upravičenost na podlagi veteranstva samo štirim (Društvo MORiS Kočevska Reka, Veteransko društvo Pekre- iG 91, Pevska skupina Prijatelji in Veteransko društvo Primorski odredi JoD 113). Sprašujemo se, ali ima lahko taka zveza ta status, če so samo 4 društva oz. klubi od 26 pojmovana kot veteranska?

V medijih pa smo tudi lahko prebrali, da so se v Zvezi borcev stroški dela s 118.181 v letu 2014 zvišali na 126.985 evrov v letu 2015, iz poročila o poslovanju pa tudi izhaja, da so leta 2015 z oddajanjem poslovnih prostorov zaslužili 36.277 evrov. Glede na dejstvo, da Zveza borcev vsako leto prejme in troši davkoplačevalski denar (Zveza borcev bo samo letos za svoje delovanje od vlade prejela 533.717 evrov), menimo, da so dolžni dati odgovore na nekatera vprašanja, ki se ob tem porajajo.

V poslanski skupini SDS se nam upravičeno postavlja vprašanje o transparentnosti ovrednotenih programov, saj nikjer na spletnih straneh Ministrstva za obrambo ni mogoče zaslediti, kakšne programe je ministrstvo priznalo in koliko točk so dobila posamezna društva oz. zveze. Kot primer vzemimo Zvezo društev Generala Maistra, ki nima nobenega živečega Maistrovega borca - vojnega veterana več. Ima pa status zveze, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov in je letos prejela dobrih 80.000 evrov. Dodatno vprašanje, ki se pojavlja ob dejstvu, da Zveza Maistrovih borcev in ZZB NOB v bistvu nimata skorajda nič več živečih vojnih veteranov, je, zakaj sploh imata status zvez, ki delujeta v javnem interesu na področju vojnih veteranov. Morda zato, da se zagotavlja promocija določene kontinuitete, saj je glede na seštete zneske ZZB, ZDGM, Tigr, Koroški partizani in partizani s Trsta ter še Sever in ZVVS, jasno, da prejemajo praktično ves denar tiste organizacije, ki zagovarjajo kontinuiteto s prejšnjim režimom.

V poslanski skupini SDS odboru za obrambo predlagamo, da po končani razpravi sprejme naslednje sklepe:

1. Odbor za obrambo predlaga Ministrstvu za obrambo, da dopolni Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov, tako da bo lahko Ministrstvo za obrambo preverjalo pravilnost številčnih podatkov o članstvu kot enem od kriterijev za podeljevanje sredstev.

2. Odbor za obrambo predlaga Ministrstvu za obrambo, da v skladu z zakonoma (o društvih in vojnih veteranih) revidira vse že podeljene statuse delovanja v javnem interesu na področju vojnih veteranov.

3. Odbor za obrambo predlaga Ministrstvu za obrambo, da omogoči javnost poročila o porabi sredstev, prejetih na podlagi pogodb o sofinanciranju za preteklo koledarsko leto, ki so jih zveze in društva (skrbniki pogodb) dolžni v skladu s Pravilnikom podati vsako leto do 31. marca.