Članek

Pobuda

”SLOVENCI – DVIGNIMO GLAVE – IZOBESIMO ZASTAVE!”

Dragi Slovenke in Slovenci, spoštovani župani, občinski svetniki, spoštovana civilna javnost!

Objavljeno May 19, 2017

POBUDA: ”SLOVENCI – DVIGNIMO GLAVE – IZOBESIMO ZASTAVE!”

Dragi Slovenke in Slovenci, spoštovani župani, občinski svetniki, spoštovana civilna javnost!

Na današnji dan, 17. maja, ponosno obeležujemo dan Manevrske strukture narodne zaščite – MSNZ, ki je nastala v posebnih razmerah najbolj občutljivega časa slovenskega osamosvajanja leta 1990 in je zagotovila organizirano pripravo na vseslovenski oborožen odpor za zavarovanje osamosvojitvenih procesov. V spomin na to enkratno dejanje Društvo MORiS Kočevska Reka daje pobudo vsem Slovenkam in Slovencem, županom slovenskih občin, občinskim svetnikom in civilni javnosti, da v duhu prihajajočih državotvornih praznikov na najbolj vidnem oz. izpostavljenem mestu v svoji občini postavijo večji zastavni drog in trajno izobesijo veliko slovensko zastavo (dolžine 6-7 m). V domiciljni Občini Kočevje bomo to storili ob praznovanju letošnjega Dneva državnosti 23. junija.
Slovenska zastava v svoji osnovi sledi zastavi Dežele Kranjske iz leta 1836. Ta je bila na dunajskem dvoru priznana kot vseslovenska zastava od leta 1849. Pod slovensko belo-modro-rdečo trobojnico so tako v vsej njeni 160-letni tradiciji nastopali in se na političen, kulturni ali vojaški način izpostavljali slovenski domoljubi. Slovenska zastava je spremljala masovni državljanski odpor v času demokratizacije in oblikovanja samostojne Slovenije pred letom 1991. Bila je tudi temeljno vseslovensko znamenje v času vojne za samostojno Slovenijo 1990/91 in je kasneje obeleževala vse naše velike uspehe ob vstopanju samostojne in demokratične Slovenije v mednarodne povezave. Zato v Društvu MORiS Kočevska Reka ponosno dajemo pobudo k manifestaciji državotvorne in domoljubne drže na način, da slovenska zastava ne bi plapolala le ob državnih praznikih. Kdo nas lahko prisili, da jo po dnevu ali dveh snamemo z jamborov?!


Naše zavzemanje, da zastava na osrednjih lokacijah slovenskih krajev ostane trajno izobešena, je utemeljena že z dejstvom, da je zastava edinstveno in v simbolnem smislu najbolj prepoznavno državno obeležje. Izkazuje trajno vez med posameznikom ter državo in generira čustveno ter državljansko pripadnost v duhu enotnosti, saj pod eno streho združuje Slovence in ostale državljane republike Slovenije, ne glede na siceršnjo politično, nazorsko, versko ali drugo pripadnost.
Spoštovani, lahko imamo različne poglede na posamezna vprašanja ali področja družbenega življenja, lahko smo na različnih bregovih preteklosti in prihodnosti, vsekakor pa ostajamo v demokratični Sloveniji pod okriljem iste zastave. In tudi zato je naša pobuda za trajno izobešenje zastav povsem logična in pričakovana.
Naj živi naša domovina, samostojna in demokratična Slovenija!